TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng LONG TÂN 79VN13/04/2024 08:0013/04/2024 07:00DA LOCA   2,0007261,274
Tàu đang làm hàng CHÂU THÀNH SHIP 16VN08/04/2024 13:0008/04/2024 17:00CATVANG-ROI   1,7601,844(85)
Tàu đang làm hàng THÀNH PHÁT 03VN13/04/2024 06:0012/04/2024 21:30MAT RI   2,5006731,827
Tàu đang làm hàng ĐẠI THẮNG 289VN10/04/2024 16:3010/04/2024 20:00DA LOCA   1,5401,47961
Tàu đang làm hàng PHÚ LINH 169VN12/04/2024 06:0013/04/2024 06:30XIMANG-BAO1,000142857   
Tàu đang làm hàng HD GOLD 02VN12/04/2024 06:0012/04/2024 07:00DA 2x4   2,0001,709290

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng HYDRANGEAPA13/04/2024 15:00 DAMGO 36,000 
Tàu chuẩn bị tới cảng TUẤN CƯỜNG 88VN13/04/2024 06:00 SAT PHE LIEU 1,000 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng