TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng FP FUTUREPA05/12/2023 23:0008/12/2023 21:00DAMGO   36,00010,44025,560
Tàu đang làm hàng HOÀNG THIÊN PHÚ 98VN09/12/2023 10:3009/12/2023 11:00DA 1x2   3,0002,044955

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng VINACOMIN HA NOIVN06/12/2023 08:00     

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng