TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng DINOKPA12/06/2024 08:0012/06/2024 11:30CANGU4,7302,4482,281   
Tàu đang làm hàng SENDAI SPIRITPA18/06/2024 21:0019/06/2024 03:00DAMGO   36,00025,05510,945
Tàu đang làm hàng CFC 01VN16/06/2024 18:0023/06/2024 13:00DA LOCA   3,2203102,910
Tàu đang làm hàng MINH KHAI 68VN22/06/2024 06:0022/06/2024 06:30KINHTAM1,388411977   
Tàu đang làm hàng THÁI BÌNH 36VN22/06/2024 13:4623/06/2024 09:00DA 1x2   2,5145621,952

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng NGÂN KHÁNH 268VN23/06/2024 18:00 COCBT2,000  
Tàu chuẩn bị tới cảng QUANG HẢI 66VN23/06/2024 06:00 DA 2x4 3,050 
Tàu chuẩn bị tới cảng SEAGULL 09VN22/06/2024 14:30 DA 2x4 5,000 
Tàu chuẩn bị tới cảng QUANG HẢI 18VN22/06/2024 06:00 DA 2x4 3,050 
Tàu chuẩn bị tới cảng HÒA AN 86VN22/06/2024 06:00 DA LOCA 4,700 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng