THÔNG BÁO TÀU ĐẾN
Khi Quý chủ hàng/ hãng tàu/ đại lý có thông tin chuyến tàu/ hàng hoá dự kiến đến làm hàng tại Cảng Cam Ranh, xin vui lòng điền các thông tin thông báo tàu đến theo biểu mẫu phía dưới
- Nếu tàu đã từng đến làm hàng tại Cảng Cam Ranh, quý khách chọn tàu trong danh sách và không phải điền các thông tin về đặc tính tàu
- Nếu tàu chưa từng đến làm hàng tại cảng, quý khách cần điều đầy đủ các thông tin về tàu và hàng hoá trên tàu
- Sau khi điền đầy đủ thông tin, phòng Kinh doanh hoặc bộ phận kế hoạch của Trung tâm khai thác sẽ liên hệ trực tiếp với Quý khách để làm các thủ tục chuẩn bị cho khai thác tàu

Chọn tàu:
Select vessel
v
Tên tàu *
Vessel name
IMO/ Số đăng ký *
IMO number
Hô hiệu
Call Sign
Loại tàu *
Vessel Type
v
Quốc tịch
Nationality
v
Chiều dài *
LOA
Chiều rộng
Beam
Dung tích *
Gross tonnage (GT)
Trọng tải*
Deadweight (DWT)
Số hầm *
Holds
Số cẩu tàu
Ship Crane
Dự kiến đến *
ETA
v
Người liên hệ *
Contact name
Điện thoại *
Mobile
Email
Công ty
Company
Ghi chú
Remark
Quý khách upload các file dữ liệu đính kèm để gửi cho cảng
Trường hợp dữ liệu tàu, hàng hoá có nhiều file, quý khách hãy nén gộp các file đó vào một file nén dạng .zip, .rar bằng các phần mềm nén file như WinZip, WinRar...

Upload thông báo tàu đến
Notice upload
Clear selectionUpload (zip,pdf..)
Upload lược khai
Manifest upload
Clear selectionUpload (zip,pdf..)
Sơ đồ hầm hàng
Storage Plan
Clear selectionUpload (zip,pdf..)
Danh sách chi tiết
Packing List
Clear selectionUpload (zip,pdf..)
File khác
Other files
Clear selectionUpload (zip,pdf..)

ĐĂNG KÝ TÀU ĐẾN CẢNG