Dịch vụ giải pháp

Xếp dỡ hàng hoá

TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng SHIN HO CHUN NO. 101PA17/09/2023 06:0017/09/2023 09:30CANGU1,507979527   
Tàu đang làm hàng GLORIOUS PEONYPA25/09/2023 12:0025/09/2023 12:30DAMGO   36,00012,52023,480
Tàu đang làm hàng LONG HẢI 268VN26/09/2023 06:0026/09/2023 06:00DA 2x4   1,8301,8291
Tàu đang làm hàng QUANG HẢI 18VN26/09/2023 09:0026/09/2023 09:30DA 2x4   2,5002,529(30)

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng HÙNG PHÁT 88VN15/09/2023 12:00 DA 2x4 2,500