Dịch vụ giải pháp

Xếp dỡ hàng hoá

TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng NGỌC QUÝ 379VN19/03/2023 14:0019/03/2023 15:00DA 2x4   1,8001,848(48)
Tàu đang làm hàng MINH PHÁT 68VN20/03/2023 06:0020/03/2023 06:30XIMANG-KIEN1,130776354   

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng TRUNG NGUYÊN 05VN06/03/2023 06:00 XIMANG-BAO 2,500