TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng SEA BLAZERPA03/02/2024 08:0015/02/2024 15:00CANGU2,4352,42411   
Tàu đang làm hàng AN THỊNH 09-BSLVN22/02/2024 06:0022/02/2024 06:30DA 1x2   3,0001,9801,020
Tàu đang làm hàng KHÔI NGUYÊN 18VN21/02/2024 15:3021/02/2024 16:30DA 1x2   1,4001,422(22)
Tàu đang làm hàng HÙNG PHÁT 88VN21/02/2024 16:3021/02/2024 17:00DA 4X6   2,0002,022(22)
Tàu đang làm hàng LONG HƯNG 5VN23/02/2024 06:0023/02/2024 08:30MAT RI   1,8001,612188
Tàu đang làm hàng THÁI BÌNH 36VN24/02/2024 06:0024/02/2024 07:00DA 1x2   1,9306801,249

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng PHÚ LONG 618VN25/02/2024 06:00 DA 1x2 860 
Tàu chuẩn bị tới cảng SUN FLOWER 7KR24/02/2024 18:00 CANGU1,500  
Tàu chuẩn bị tới cảng QUANG HẢI 36VN24/02/2024 15:30 SAT PHE LIEU 1,000 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tác - Khách hàng