Dịch vụ giải pháp

Xếp dỡ hàng hoá

TÀU ĐANG LÀM HÀNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng dỡ
Khối lượng xếp
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến (ETA)
Thực tế (ATA)
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Dự kiến
Thực tế
Còn lại
Tàu đang làm hàng HOÀNH SƠN 238VN28/11/2022 14:0029/11/2022 12:30DA LOCA   4,5001,8042,695
Tàu đang làm hàng XUÂN ĐẠT 86 - BLCVN01/12/2022 14:0001/12/2022 15:30XIMANG-KIEN1,8404651,375   
Tàu đang làm hàng PHÚ LONG 618VN01/12/2022 15:0001/12/2022 15:00XIMANG-KIEN   900531369

TÀU CHUẨN BỊ ĐẾN CẢNG

Trạng thái
Chuyến tàu
Thời gian
Hàng hoá
Khối lượng xếp dỡ
Tên tàu
Quốc tịch
Dự kiến đến (ETA)
Dự kiến rời (ETD)
Dự kiến dỡ
Dự kiến xếp
Dự kiến chuyển tải
Tàu chuẩn bị tới cảng PHƯƠNG NAM 57VN03/12/2022 06:00 DA 2x4 2,300